Umów wizytę
Umów wizytę

Oferta

Coaching indywidualny  

„Coaching jest wspólnym planowaniem, nastawionym na rozwiązanie i rezultaty procesem, w których coach facylituje podniesienie wyników życiowych bądź zawodowych klienta oraz wspiera jego samouczenie się i rozwój osobisty”

Robert Dilts

Każdy coaching, indywidualny czy zespołowy, jest specyficznym procesem zorientowanym na konkretną jednostkę czy organizację i dotyczącą jej indywidualnych celów i potrzeb.

Coaching rozumiemy jako proces, na który składają się następujące istotne charakterystyki:

• coaching jest partnerską relacją pomiędzy coachem a coachee

• coaching nakierowany jest na przyszłość, rozwój klienta i pozytywną zmianę w jego życiu, zawodowym i/lub prywatnym

• coach oferuje klientowi wsparcie w procesie zmiany

• coach towarzyszy klientowi w procesie używając przy tym metod poszerzających jego własną perspektywę i potencjał, takich jak: pytania otwarte, aktywne słuchanie itp.

• każdy coaching jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, gdyż pracuje się na specyficznym dla klienta celu rozwojowym

• klient jest ekspertem od siebie, to on kreuje najlepsze dla niego rozwiązanie korzystając z dostępnych mu własnych zasobów

• klient dokonuje procesu zmiany i realizacji swojego potencjału poprzez autorefleksję pojawiającą się w trakcie procesu

Skontaktuj się z nami

Instytut Wsparcia Psychologicznego ESTARE

ul. Lwowska 6 lok. 5
00-624 Warszawa

kontakt@instytutestare.pl
Umów wizytę

Godziny otwarcia

8:00 – 22:00 od poniedziałku do piątku.
searchenvelope-oclosemap-markerchevron-downfacebook-squarelinkedin-squarephonephone-squarebarsangle-double-upellipsis-v