Umów wizytę
Umów wizytę

Zespół

Klaudia Piotrowicz Zakrzewska

Psycholożka / Coach

W Instytucie Wsparcia Psychologicznego prowadzi coaching indywidualny oraz współpracuje z klientami biznesowymi opracowując i wdrażając programy szkoleniowe. Odpowiada za rozwój IWP, jego strategię marketingową oraz kontakty z klientami biznesowymi. Prowadzi coaching również w języku angielskim i portugalskim. 

Dorota Minta

Psycholożka / Psychoterapeutka / Pedagog

Pracuje z osobami w kryzysie osobistym, zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania (anoreksją i bulimią), doświadczającym obniżonego nastroju, niezadowolenia z jakości własnego życia, odczuwającymi brak satysfakcji i niską samoocenę. Pomaga radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w życiu w obliczu kryzysu związanego np. z przewlekłą chorobą, utratą pracy, rozpadem związku, żałobą. Wspiera osoby zmagające się z chorobami nowotworowych ale też ich bliskich. Prowadzi terapią młodzieży i dorosłych. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, czerpiąc również z nurtu humanistycznego, dopasowując ścieżkę terapii do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. W pracy z pacjentami w kryzysie wdraża PTG (Post-traumatic Growth), czyli pozytywną zmianę psychologiczną, jakiej możemy doświadczyć w wyniku poradzenia sobie z przeciwnościami losu. 

Przemysław Siatkowski

Psycholog / Psycholog dzieci i młodzieży

Pracuje z dziećmi z zespołem Aspergera. Przeprowadza ocenę zachowania i stanu emocjonalnego dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców, poradnictwo w zakresie problemów psychosomatycznych. Pracuje z dziećmi z dysleksją wymagającymi usprawniania umiejętności pisania i czytania. Niesie pomoc w rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych i odnajdowanie ich przyczyny. Pomaga rozwiązywać trudności w relacjach rodzinnych/ systemowych. Pracuje z lękiem, daje wsparcie w depresji, Oferuję także: wsparcie w kryzysie życiowym osób dorosłych, również w kryzysie spowodowanym COVID-19, psychoedukację dla przyszłych i młodych rodziców – ten temat jest mi o tyle bliski, ponieważ sam zostałem ojcem niespełna 2 lata temu.

Mariola Piotrowicz

Psychoterapeuta

W Gabinetach Lwowska prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapią par.  Pracuje z osobami przeżywającymi różnego rodzaju kryzysy życiowe, relacyjne i emocjonalne, w związku i rodzinie, a przede wszystkim samym sobą. Osobom z niskim poczuciem własnej wartości pomaga odkryć i zrozumieć własne ograniczenia i odnaleźć zasoby. Wspiera również osoby, które poprzez poznanie samego siebie chcą poprawić jakość swojego życia, towarzyszy w podróży do samorealizacji. Jej mottem jest „uwierz w siebie a pokonasz lęk”.

Krzysztof Śliwiński

Psycholog / Psychoterapeuta

Pracuje z osobami w kryzysie osobistym związanym z relacjami, pracą, przemijaniem. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Przy pomocy metod psychometrycznych zajmuje się odkrywaniem osobistych talentów, czy zapomnianych sposobów wyrażania siebie. Uważa odwagę, wytrwałość i roztropność za kluczowe w rozwoju osobistym. Bliskie jest mu motto, że “nie można rozkazać wiatrom wstrzymać fal, ale można nauczyć się omijać mielizny”. Jako psycholog przeszedł ewolucję: od diagnostyki psychologicznej, operowania normami do pracy z indywidualnością każdej osoby. Pracę z ciałem, zwłaszcza w nurcie Aleksandra Lowena, uważa za bardzo wartościową w zrozumieniu, że nasza osobista narracja nie jest udokumentowaniem wydarzeń, ale odbiciem naszych odczuć i emocji. Terapia Lowenowska jest aktualnym obszarem jego edukacji specjalistycznej. Zdobywał także wiedzę i doświadczenie podczas warsztatów poza nurtem psychoterapeutycznym, takich jak Metoda Feldenkraisa, czy kinezyterapia, praca z głosem, czy oddechem. Za swój atut w pracy z drugim człowiekiem uważa łączenie różnych perspektyw, znajomość różnych kontekstów osobistych związanych z pracą, światopoglądem i osobistym doświadczeniem.

Tomasz Bednarowicz 

Psycholog / Psychoterapeuta / Biegły sądowy

Zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią indywidualną i par oraz rozwojem osobistym dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi mediacje i konsultacje psychologiczne dla sądów i organów ścigania. W swojej pracy wykorzystuje podejście integracyjne, którego celem jest świadome korzystanie z dorobku różnych nurtów psychologicznych, mając do dyspozycji szeroki wachlarz metod i technik (w tym Biofeedback GSR). Ich wybór zależy od potrzeb i preferencji osoby, której pomaga, a także od rodzaju trudności, jaką ta osoba zgłasza.

Marta Pawłowska

Coach zdrowia / Specjalista żywienia / Terapeuta narracyjny

W Instytucie Wsparcia Psychologicznego pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania (jedzenie emocjonalne, kompulsywne objadanie się, powracające etapy tycia i chudnięcia, uzależnienie od cukru i słodkiego smaku, brak usystematyzowanej wiedzy żywieniowej), jak również z nieumiejętnością skutecznej zmiany stylu życia, szkodliwymi nawykami oraz przekonaniami żywieniowymi i zdrowotnymi, krzywdzącym obrazem siebie czy niską samooceną. Prowadzi procesy osób indywidualnych, par oraz rodzin – wspierając gruntowne „(r)ewolucje” zwyczajów żywieniowych i przekonań zdrowotnych oraz angażując członków rodziny w każdym wieku.

Małgorzata Mierzyńska

Psycholożka / Psychoterapeutka

W Instytucie Wsparcia Psychologicznego pracuje z pacjentami zmagającymi się z uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi, współuzależnionymi, DDA/DDD. Ale też tymi, którzy szukają pomocy w związku z zaburzeniami emocjonalnymi, obsesyjno- kompulsywne np. objadanie się, głodzenie oraz z zaburzeniami osobowości. Pomaga poradzić sobie z kryzysem, trudnościami relacyjnymi oraz z żałobą.

Iwona Kuś

Psycholożka / Psychoterapeutka

W instytucie wsparcia Psychologicznego pracuje jako psychoterapeutka osób dorosłych w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematu. Wspiera osoby z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, depresją, chorobą afektywną-dwubiegunową, zaburzeniami odżywiania, zaniżoną samooceną, przewlekłym stresem związanym z wykonywaną pracą/poczuciem bezradności po utracie pracy lub trudności w planowaniu dalszego przebiegu kariery zawodowej.

Ewelina Janiszewska

Psycholożka / Psychoterapeutka

Zajmuje się psychoterapią młodzieży i dorosłych w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny. wspiera osoby cierpiące z powodu smutku, przygnębienia, zmagające się ze stanami lękowymi, złością, przewlekłym stresem, trudnościami w relacjach, związkach, poszukujące równowagi. Swoją pracę opiera na bezpiecznej relacji terapeutycznej, wzmacnianiu motywacji, metodach terapii schematu, mindfulness.

Barbara Zych Doyle

Psycholożka / Psychoterapeutka

Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi terapię poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży, dorosłych. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami: OCD, afektywnymi, lękowymi oraz zaburzeniami rozwojowymi w tym również w spectrum autyzmu. Udziela pomocy psychoterapeutycznej kobietom w trakcie ciąży, w depresji poporodowej oraz wszystkim, które chcą radzić sobie z własnymi emocjami, cierpią z powodu braku satysfakcji życiowej, trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji.

Prowadzi terapię również w języku angielskim. 

Pracuje w podejsciu bliskosciowym i teorii wiezi.

Zapisz się do newslettera

Dołącz do nas, aby otrzymywać najnowsze wiadomości z zakresu psychologii, psychiatrii i rozwoju osobistego. Wpływaj na swoje życie dzięki poradom specjalistów.

Skontaktuj się z nami

Instytut Wsparcia Psychologicznego ESTARE

ul. Lwowska 6 lok. 5
00-624 Warszawa

kontakt@instytutestare.pl
Umów wizytę

Godziny otwarcia

8:00 – 22:00 od poniedziałku do piątku.
searchenvelope-oclosemap-markerchevron-downfacebook-squarelinkedin-squarephonephone-squarebarsangle-double-upellipsis-vlong-arrow-right